Privacy verklaring

Carin.Coach, gevestigd te Spanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

 • In mijn privacyverklaring gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
  Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Carin.Coach internetsite registreert; Meer informatie vind je hier.
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 Persoonsgegevens die ik verwerk

Carin.Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Carin.Coach (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

 De manier waarop ik gegevens verzamel

Carin.Coach verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten.
Carin.Coach verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met Carin.Coach hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Carin.Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Carin.Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan de regelgeving van de belastingdienst hanteer ik de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens van klanten: 7 jaar.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Carin.Coach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Carin.Coach een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carin.Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carin.Coach
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Carin.Coach een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Carin.Coach van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carin.coach.  Carin.Coach reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

 Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Carin.Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@carin.coach.